COTTON SUB 270 FR - Biologisch afbreekbaar banner!

COTTON SUB 270 FR - Biologisch afbreekbaar banner!

Wij zijn voortdurend op zoek naar innovatieve producten voor de grootformaat digitale printsector en vandaag lanceren wij een nieuw medium... biologisch afbreekbaar*!


De COTTON SUB 270 FR is een geweven katoenen spandoek dat in Europa wordt vervaardigd door Endutex (Portugal).
Het is UV, latex, directe en transfer sublimatie bedrukbaar en heeft een Bs2-d0 vlamvertragende certifikaat. Naast zijn goede vlakheid biedt dit medium een goede rek voor een goede mediaspanning en vertoont het weinig vouwmarkeringen. Wij bieden 2 breedtes aan: 1,55m en 3,10m. 


Deze banner is een echte revolutie voor onze industrie.
Volgens een onafhankelijk laboratoriumtestrapport (EN14855-1:2012) is het na alleen 90 dagen voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. 


In de norm EN14855-1:2012 wordt uitgelegd dat de methode typisch is voor organische compostering:
"ISO 14855-1:2012 specificeert een methode voor de bepaling van de uiteindelijke aerobe biologische afbreekbaarheid van kunststoffen op basis van organische verbindingen onder gecontroleerde composteeromstandigheden door het meten van de hoeveelheid vrijgekomen koolstofdioxide en de desintegratiegraad van de kunststof aan het einde van de test. Deze methode is ontworpen om typische aërobe composteringsomstandigheden te simuleren voor de organische fractie van gemengd vast stedelijk afval. Het testmateriaal wordt blootgesteld aan een inoculum dat is afgeleid van compost. Compostering vindt plaats in een omgeving waar temperatuur, beluchting en vochtigheid nauwlettend in de gaten worden gehouden en gecontroleerd. De testmethode is ontworpen om het percentage omzetting van koolstof in het testmateriaal in uitgestoten koolstofdioxide te geven, alsmede de omzettingssnelheid [1] " .
COTTON SUB 270 FR maakt dus, samen met ons PVC-vrij gamma (ecologische en duurzame producten), deel uit van onze doelstelling om naar een groenere toekomst te evolueren.

*Een stof wordt biologisch afbreekbaar genoemd als zij onder invloed van levende organismen buiten de stof om kan worden afgebroken tot verschillende elementen die geen schadelijk effect op het natuurlijke milieu hebben.[2]

 

 

Er wordt al gesproken over de COTTON SUB 270 FR:

https://www.gfmag.fr/fr/innovation/beltex-endutex.html

https://bache-ecologique.fr/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6901439829767512064/

 

 

 

 

 

 

[1] https://www.iso.org/fr/standard/42155.html

[2] https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/215986